Веб-бібліотека

Освітні технології / За ред. О. М. Пєхоти:

Технологічний підхід в освіті. Особистісно орієнтована освіта і технології. Вальдорфська педагогіка. Технологія саморозвитку. Технологія організації групової навчальної діяльності школярів. Технології розвивального навчання. Технології формування творчої особистості. Технологія навчання як дослідження. Проектна технологія. Нові інформаційні технології навчання. Технологія колективного творчого виховання. Педагогічна технологія "створення ситуації успіху". Сугестивна технологія. Аналіз образу - персонажа епічного твору: педагогічна технологія. Індивідуальність учителя і освітні технології...

Персонализм

- современное философское направление, рассматривающее человеческую личность как высшую ценность культуры, а мир как проявление личностной творческой активности. П. является продолжением гуманистических традиций философии, возникшим в ответ на нарастание репрессивных, тоталитарных тенденций капитализма и социализма. Представителями П. в России были Н. Бердяев, Л. Шестов, Н. Лосский и др.


© 2009-2020  lib.ltd.ua