Веб-бібліотека

Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство:

Релігія як духовний феномен людства. Сутність і складові частини релігії. Феномен релігійної свідомості. Основні теорії походження релігії. Функції релігії. Класифікація релігій. Релігієзнавство як галузь наукового знання. Предмет і структура релігієзнавства. Релігієзнавство та богослов'я (теологія). Філософія релігії. Соціологія релігії. Психологія релігії. Географія релігії. Історія релігії. Феноменологія релігії. Первісні форми релігії. Особливості первісних форм релігії. Фетишизм. Тотемізм. Анімізм. Племінні культи. Магія. Табу. Шаманізм. Етнічні і регіональні релігії. Особливості первісних форм релігії. Іудаїзм: історія, віровчення, культ. Зороастризм: звичаї і вірування. Індуїзм - релігія давньої і сучасної Індії...

ПАТРИАРХАТ

(греч. patriarches - глава рода) - форма родовой организации первобытнообщинного строя, характеризующаяся первенствующей ролью мужчины в общественном производстве (охота, рыболовство, скотоводство и др. важные для существования коллектива работы) и социальной жизни родовой общины (управление ее делами, регулирование отношений ее членов, отправление религиозных обрядов и т. д.). П. присущи патрилокальность (приход женщин в семьи родовых общин) и патрилинейность (отцовский счет родства). Совр. наука различает ранний П., основанный на парной семье, и поздний П., к-рый появился в конце первобытнообщинного строя в виде больших моногамных патриархальных семей. Как и матриархат, П. существовал не у всех народов и, по мнению ряда ученых, не являлся стадией развития первобытнообщинного строя.


© 2009-2020  lib.ltd.ua