Веб-бібліотека

Політологія / За ред. Ф.М. Кирилюка:

Методологічні засади політології. Політика як соціальне явище. Природа політики та її детермінанти. Структура і функції політики. Політологія як наука. Генеза науки про політику. Предмет політології. Теоретико-методологічний інструментарій політології. Закони і категорії політологи. Основні функції політології. Методи політології. Основні віхи світової та вітчизняної науки про політику. Зародження та розвиток думок про політику в стародавньому світі. Міфологічні уявлення про політику. Історична генеза політичних ідей у прадавніх і ранньослов'янських спільнотах. Основні джерела духовної культури. Зародження політичних структур. Політичні ідеї мислителів Київської Русі. Витоки політичних ідей. Становлення державної ідеології...

ПАТЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- сведения, содержащиеся в патентах и других охранных документах (первичная информация), а также в документах, являющихся результатом аналитико-статистической обработки первичной информации (вторичная информация). В соответствии с Федеральным Законом от 20.02.95 № 24-ФЗ "Об информации, информатизации и защите информации", информация - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, независимо от формы их представления. (См. интеллектуальная собственность).
Г.В. Бромберг


© 2009-2020  lib.ltd.ua