Веб-бібліотека

Машина Н.І. Страхування для туристичних підприємств:

Основи страхового бізнесу. Економічний зміст страхування. Поняття страхування. Основні поняття в страхуванні. Страховий ризик. Класифікація в страхуванні. Договірні відносини в страхуванні. Організація страхової справи в Україні. Державне регулювання страхової діяльності. Перехід страхового ринку України на міжнародні стандарти. Організаційні форми страховиків. Аквізиція страхової компанії. Системи страхових відносин. Сучасний стан страхового ринку України. Основні показники. Частка страхування у ВВП. Розвиток окремих видів страхування. Популярність страхування в Україні. Страхування як елемент ризик-менеджменту в туристичній діяльності. Характеристика ризиків у туристичній діяльності...

ПАССИВНЫЙ

тип характера, отличающийся отсутствием эмоциональности, отсутствием активности и пониженной восприимчивостью, вялой реакцией на происходящие события (пример: Луи XV). Лё Сенн замечал, что только благодаря наследственной монархии мы имеем исторические примеры такого рода характера, также как и характера "апатического". Ведь, в сущности, "пассивные" - это те, кто исчезает бесследно, не оставляя никакого повода для воспоминаний о них.


© 2009-2020  lib.ltd.ua