Веб-бібліотека

Москаленко А. З. Теорія журналістики:

Предмет і завдання курсу. Поняття «журналістика». Університетська підготовка журналістів. Нова журналістська формація. Журналістика як мистецтво і як наука. Інформаційний підхід у журналістиці. Суспільство і соціальна інформація. Відкритість інформаційного простору. Основні принципи інформаційних відносин. Доступ до інформації. Види інформації. Правила передачі інформації. Нормативна база діяльності преси. Свобода преси. Правові основи функціонування ЗМІ. Законодавче забезпечення захисту інформаційного простору. Норми професійної етики журналіста. Результативність журналістської діяльності. Функції як результат поєднання мети та засобів її досягнення. Принципи журналістики як основа ефективного функціонування ЗМІ...

Параллакс

(от греч. parallaxis - отклонение) - видимое изменение положения предмета (тела) вследствие перемещения глаза наблюдателя; 2) (в астрономии) видимое изменение положения небесного светила вследствие перемещения наблюдателя (астронома) из-за вращения Земли (суточный параллакс), обращения Земли вокруг Солнца (годичный параллакс) и движением Солнечной системы в Галактике (вековой параллакс). Знание параллакса позволяет вычислять расстояния до этих светил.


© 2009-2020  lib.ltd.ua