Веб-бібліотека

Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів / За заг. ред. проф. Г. В. Щокіна:

Проблеми і тенденції змін світової освіти й Україна. Як і чому змінюється світова освіта. Тенденції змін європейської школи і світові стандарти середньої освіти. Кілька загальних тенденцій змін європейської і світової школи. До проблеми освітніх стандартів і визнання шкільних атестатів. Найхарактерніші тенденції розвитку закордонної вищої освіти (системні процеси). Темп і межі розширення масштабів. Тенденція подовження обов'язкової освіти після школи. Тенденція урізноманітнення закладів вищої освіти. Тенденція розширення завдань закладів вищої освіти. Створення і розвиток нових університетів та інших ВЗО...

ПАРАЦЕЛЬС (1493 - 1541)

- врач и естествоиспытатель эпохи Возрождения, родом из Швейцарии. По П., мир, основанный на созданной богом первоматерии, представляет собой саморазвивающуюся целостность. Человек (микрокосм) как часть природы (макрокосма) в принципе способен познавать ее. П. одним из первых провозгласил идею об опытном знании как основании всякого научного познания. Веря в силу разума, П. призывал врачей и ученых изучать не "священные книги , а саму природу, резко критиковал средневековые авторитеты, схоластику, религию. Связанный господствовавшими в то время антинаучными концепциями, П. в объяснении мира оставался на позициях антропоцентризма и панпсихизма, полагал, что все в мире проникнуто таинственным "архе-ем (духом). Стремясь превратить медицину и химию в науку, он в то же время верил в силу алхимии и магии.


© 2009-2020  lib.ltd.ua