Веб-бібліотека

Дубравська Д.М. Основи психології:

Наука психологія. Вступ до психології. Корені психології: історичні погляди. Психологія в Україні. Поняття про душу. Предмет психології. Галузі психологічних знань. Методи психології. Завдання дослідження. Умови дослідження. Характеристика методів. Мозок, поведінка, свідомість. Мозок і психіка. Можливості людського мозку. Локалізація мозкової діяльності. Мозок й статеві відмінності. Функції мозку та вікові особливості. Еволюція психіки тварин. Інстинкти та навички. Інтелектуальна поведінка тварин. Стани свідомості. Рівні свідомості. Сон і сновидіння. Види снів. Людина і сон. Змінені стани свідомості. Гіпноз і медитація, алкоголізм і наркоманія. Психічні процеси. Відчуття. Поняття про відчуття. Загальна характеристика відчуттів...

ПАНЛОГИЗМ

доктрина, по которой все реальное мыслимо. Панлогизм - это, в частности, максима философов-логиков Марбургскоп школы (XIX в.) и феноменологии Гуссерля (нач. XX в.). В более широком смысле панлогизмом называется любая философия, для которой Бог или абсолют постижим. В этом смысле говорят о панлогизме Гегеля (для которого Бог реализует себя в философском знании), а также Лейбница: он противостоит как экзистенциализму, так и любой форме иррационализма.


© 2009-2020  lib.ltd.ua