Веб-бібліотека

Семків О. І. Політологія:

Предмет і метод політології. Політика та її соціальність. Предмет політології. Методи і способи вивчення політики. Основні віхи історії політичної думки. Політична думка Стародавнього світу. Проблеми держави в країнах Стародавнього Сходу. Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель. Римське право і політика. Становлення політичної науки нового часу. Проблеми теорії політики в епоху Відродження. Протиставлення політики богослов'ю. Н. Макіавеллі та макіавеллізм. Раціоналістичні концепції політики. Просвітництво. Ф. Бекон і Дж. Локк про державу та правові основи людського буття. Раціоналістичне трактування політики в працях французьких просвітників. Політично-правові вчення в Німеччині у XVIII- XIX ст...

ПАНЕНТЕИЗМ

(греч. Panentheismus учение "о существовании всего в Боге") - термин, которым К. Ф. Краузе обозначает понимание Бога, призванное объединить теизм и пантеизм: Вселенная покоится в Боге, а мир есть способ проявления Бога. Это учение защищали многие философы, начиная от Плотина и кончая Шлейермахером и Краузе. Представителями этого учения являются также Августин и Иоанн Эриугена. Панентеизм близок всей христ. мистике.


© 2009-2020  lib.ltd.ua