Веб-бібліотека

Пірен М. І. Конфліктологія:

Предмет конфліктології як науки. Предмет, метод, структура конфліктології. Основні поняття та категорії конфліктології. Зв'язок конфліктології з іншими науками. Методи наукових досліджень у конфліктології. Функції конфліктології в суспільстві. Конфлікти в історії суспільної думки. Давні уявлення про конфліктність буття. Конфлікти в рамках соціополітичного виміру (кінець ХІХ - початок ХХ ст.). Теорії конфліктів (кінець ХХ - початок ХХІ ст.). Становлення конфліктології як науки в Україні та її розвиток на сучасному етапі. Природа конфліктів. Поняття, структурні елементи конфлікту. Класифікація конфліктів. Межі конфлікту. Причини конфліктів, їхні функції та профілактика. Особистісні причини виникнення конфліктів...

Палеозой

, палеозойская эра (гр. древний жизнь) - древняя группа отложений горных пород и соответствующая ей эра геологической и палеонтологической истории Земли продолжительностью 335 млн. лет. Характеризуется бурной эволюцией органического мира от первых хордовых и рыб до гигантских амфибий и наземных пресмыкающихся, от водорослей до семенных папоротников.


© 2009-2020  lib.ltd.ua