Веб-бібліотека

Запольський А. К., Салюк А. І. Основи екології:

Прикладні аспекти екології як науки. Визначення межі і методи екології. Короткий історичний нарис розвитку екології. Розділи і тематика екології та зв'язок її з іншими науками. Охорона навколишнього природного середовища як розділ екології. Екологічний стан в Україні. Екологічні проблеми сучасності. Кодекс екологічної етики спеціаліста. Всесвіт, Земля і біосфера. Всесвіт і Земля. Природне середовище. Еволюція біосфери. Еволюція людини. Еволюція антропогенної діяльності та взаємовідносин людини з біосферою. Ноосфера. Природні ресурси. Класифікація природних ресурсів. Вода. Атмосферне повітря. Енергія. Сировина. Ґрунти. Клімат. Простір для життя. Продовольство. Генетичний фонд та надбання людського інтелекту...

ПЁТР ТАРТАРЕТ (PETRUS TARTARETUS)

(жил в кон. 15 в.) - франц. философ, представитель поздней схоластики; ректор Парижского ун-та (с 1490); ученик Дунса Скота. Разрабатывал учение Аристотеля об умозаключении; опубликовал работы ряда комментаторов Дунса Скота со своими разъяснениями смысла его философии.


© 2009-2020  lib.ltd.ua