Веб-бібліотека

Політологія / За ред. Ф.М. Кирилюка:

Методологічні засади політології. Політика як соціальне явище. Природа політики та її детермінанти. Структура і функції політики. Політологія як наука. Генеза науки про політику. Предмет політології. Теоретико-методологічний інструментарій політології. Закони і категорії політологи. Основні функції політології. Методи політології. Основні віхи світової та вітчизняної науки про політику. Зародження та розвиток думок про політику в стародавньому світі. Міфологічні уявлення про політику. Історична генеза політичних ідей у прадавніх і ранньослов'янських спільнотах. Основні джерела духовної культури. Зародження політичних структур. Політичні ідеї мислителів Київської Русі. Витоки політичних ідей. Становлення державної ідеології...

ОТРАЖЕНИЯ ТЕОРИЯ

- учение о теории познания, ведущее начало от Демокрита. Согласно этому учению, познанное является отражением того, что должно быть познано. Современная психология учит, что окружающие нас вещи относятся к физической действительности, как образ к тому, что в нем отражается, однако воспринимаются они не как образ, т.е. как указывающее на что-то подлинно действительное (см. Восприятие), а как сама действительность, независимая от Я.


© 2009-2020  lib.ltd.ua