Веб-бібліотека

Семків О. І. Політологія:

Предмет і метод політології. Політика та її соціальність. Предмет політології. Методи і способи вивчення політики. Основні віхи історії політичної думки. Політична думка Стародавнього світу. Проблеми держави в країнах Стародавнього Сходу. Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель. Римське право і політика. Становлення політичної науки нового часу. Проблеми теорії політики в епоху Відродження. Протиставлення політики богослов'ю. Н. Макіавеллі та макіавеллізм. Раціоналістичні концепції політики. Просвітництво. Ф. Бекон і Дж. Локк про державу та правові основи людського буття. Раціоналістичне трактування політики в працях французьких просвітників. Політично-правові вчення в Німеччині у XVIII- XIX ст...

ОТКРЫТОСТЬ системы

- одна из ключевых характеристик нелинейных самоорганизующихся систем, означающая такое их свойство, при котором система имеет возможность непрерывного обмена веществом, энергией и информацией с окружающей средой. В идеале такой обмен может осуществляться в любой точке системы, а не только через фиксированные каналы. Второе свойство идеальной открытой системы - возможность управления всеми ресурсами системы из любой ее точки. На практике системы демонстрируют целую гамму переходных состояний: от полной открытости до полной изоляции.


© 2009-2020  lib.ltd.ua