Веб-бібліотека

Адорно Т. Теорія естетики:

Теорія естетики. Мистецтво, суспільство, естетика. Втрата самоочевидності мистецтва - Проти питання про походження - Правдивий зміст і життя художніх творів - Про відносини мистецтва і суспільства - Критика психоаналітичної теорії мистецтва - Теорії мистецтва Канта і Фройда - "Насолода від мистецтва" - Естетичний гедонізм і щастя пізнання. Ситуація. Дезінтеграція матеріалу - Деестетизація мистецтва, критика індустрії культури - Мова страждання - Нове і його історія філософії. Проблема інваріантності; експеримент - Захист измів - Ізми як секуляризовані школи - Робленість і випадок; модерн і якість - "Друга рефлексія" - Нове і тривалість діалектика інтеграції і "суб'єктивна точка" - Нове, утопія і негативність...

ОСНОВАНИЕ И СЛЕДСТВИЕ

- части условного высказывания, устанавливающего, что одно событие, состояние и т. п. является в том или ином смысле условием или основанием для другого. Условное высказывание обычно формулируется с помощью связки "если..., то...". Высказывание, идущее после слова "если", называется основанием или антецедентом (предыдущим); высказывание, идущее после слова "то", называется следствием или консеквентом (последующим).
Напр., в высказывании "Если по проводнику течет ток, то вокруг проводника образуется магнитное поле" высказывание "по проводнику течет ток" - О., "вокруг проводника образуется магнитное поле" - С.
Условное высказывание в языке логики представляется импликацией; входящие в нее высказывания также называются: одно - О. (антецедентом), другое - С. (консеквентом).


© 2009-2020  lib.ltd.ua