Веб-бібліотека

Ткаченко А. О. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства:

МИСТЕЦТВО СЛОВА. Феномен мистецтва. Види мистецтва, їх походження, класифікації. Мистецтво слова. Література як система. Проблеми генології. Лірика. Різновиди, види, жанри. Епос. Різновиди, види, жанри. Драма. Різновиди, види, жанри. Межиродові підсистеми. Ліро-епос. Ліро-драма. Епо-драма. Кіносценарій як межисистемне явище. Поетика літературного твору. Формозміст як єдність. Елементи змісту, або ж змістові прояви художньої форми. Елементи форми, або ж формальні проявники художнього змісту. Тема, проблема, ідея, тенденція, пафос/тональність, конфлікт/колізія. Фабула, мотив, сюжет, композиція. Художня мова. Етимологічне коріння експресії слова. Лексична сфера художньої мови...

ОСИРИС, Озирис

- др.-егип. бог, супруг Исиды, отец Гора. Первоначально О. - бог ежегодно умирающей и возрождающейся природы. Согласно мифу, О. был убит злым богом Сетом и воскрешен Исидой. Воскресший О. стал богом загробного мира и судил умер
ших. Культ О. оказал существ. влияние на формирование мифа о Христе.


© 2009-2020  lib.ltd.ua