Веб-бібліотека

Лубський В.І., Лубська М.В. Історія релігій:

Виникнення релігії. предмет, об'єкт і структура релігієзнавства. релігії народів Дворіччя. Релігія Стародавнього Єгипту. Релігії народів Малої Азії і Східного Середземномор'я. Зороастризм. Іудаїзм. Релігії Стародавньої Індії. Індуїзм. Буддизм. Релігія в Стародавньому Китаї. Релігія в Японії. Релігія античного світу. Походження християнства. Православ'я. Католицизм. Протестантизм. Іслам. Нетрадиційні релігії. Секулярні вчення релігійного характеру...

ОПТИМИЗМ

позиция или доктрина, согласно которой доля добра в мире превосходит долю зла (Лейбниц). В более узком смысле, оптимизм - это вера в природную доброту человека (Руссо), в прогресс человеческого рода и цивилизации (энциклопедисты). Оптимизм - форма храбрости и характера, проявляющаяся в мысли, что в любой момент еще не все потеряно, что наш повседневный труд приносит пользу, что мир постоянно совершенствуется и что мы можем способствовать его прогрессу. В таком виде оптимизм - это фермент, необходимый во всех формах человеческой деятельности и даже первооснова любой морали: человек не действовал бы, если бы считал, что его действие обязательно окажется бесполезным, что другой человек зол и т.д. В сущности, оптимизм - это сознательное подхватывание первичного движения жизни, движения творческого и прогрессивного.


© 2009-2020  lib.ltd.ua