Веб-бібліотека

Левчук Л. Т. Естетика:

Предмет естетики: історія і теорія проблеми. Предмет естетики: проблема термінології. Предмет естетики: становлення проблематики науки. Естетика як самостійна наука. Естетика в структурі міжпредметних зв'язків. Естетична діяльність та її форми. Творчий потенціал людської праці. Людина і суспільні відносини як об'єкти естетичної діяльності. З. Природа в структурі естетичної діяльності. Естетична діяльність і мистецтво. Структура естетичної свідомості. Естетичне почуття. Естетичний смак. Естетичний ідеал. Естетичні погляди і теорії. Основні естетичні категорії. Категорії "гармонія" і "міра". Категорії "прекрасне" і "потворне". Категорії "піднесене", "героїчне", "низьке"...

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

- обоснование ложности либо неправильности выдвинутых утверждений, предположений или доказательств. В логике наиболее важный вид опровержения - опровержение доказательства, которое осуществляется тремя путями: опровержением тезиса доказательства; опровержением аргументов доказательства и опровержением способа доказательства. В первом и во втором случаях устанавливают ложность тезиса или оснований доказательства и его аргументов либо строят самостоятельное доказательство антитезиса - суждения, противоречащего тезису, со своими аргументами. При опровержении способа (формы) доказательства выясняют, что тезис логически не следует из аргументов.


© 2009-2020  lib.ltd.ua