Веб-бібліотека

Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства:

Предмет і завдання товарознавства. Споживна цінність товарів - предмет товарознавства. Зв'язок товарознавства з іншими науками. Споживні властивості товарів і показники, що їх визначають. Хімічний склад харчових продуктів. Неорганічні речовини харчових продуктів. Органічні речовини харчових продуктів. Речовини, що формують біологічну цінність харчових продуктів. Речовини, які формують органолептичні властивості харчових продуктів. Енергетична цінність харчових продуктів і раціональне харчування. Фізичні властивості товарів. Густина, шпаруватість. Структурно-механічні властивості. Оптичні властивості. Теплофізичні властивості. Сорбційні властивості. Якість товарів і методи оцінки якості...

ОПОРА НА СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ

(кит. цзыли, яп. дзирики) - достижение просветления собственными силами без помощи будды Амида (см. Амитабха). Понятие О. н. с. с. ввел кит. теоретик амидаизма Даочо, противопоставив ему учение об опоре на силу другого. А. Н. Игнатович


© 2009-2020  lib.ltd.ua