Веб-бібліотека

Адорно Т. Теорія естетики:

Теорія естетики. Мистецтво, суспільство, естетика. Втрата самоочевидності мистецтва - Проти питання про походження - Правдивий зміст і життя художніх творів - Про відносини мистецтва і суспільства - Критика психоаналітичної теорії мистецтва - Теорії мистецтва Канта і Фройда - "Насолода від мистецтва" - Естетичний гедонізм і щастя пізнання. Ситуація. Дезінтеграція матеріалу - Деестетизація мистецтва, критика індустрії культури - Мова страждання - Нове і його історія філософії. Проблема інваріантності; експеримент - Захист измів - Ізми як секуляризовані школи - Робленість і випадок; модерн і якість - "Друга рефлексія" - Нове і тривалість діалектика інтеграції і "суб'єктивна точка" - Нове, утопія і негативність...

Онтология

(греч. to on - сущее, существующее; logos - слово, знание) - у Гуссерля в качестве "второй философии" занимает место, которое ранее обычно отводилось метафизике; онтология призвана изучать сущностные или априорные структуры возможных предметов и в этом смысле выступает как априорное учение о предметах вообще
- формальная - априорное учение о формальных структурах предметности вообще, общая теория объектов и их свойств (совпадает с чистой логикой)
- региональная - теория конкретных сущностей различных регионов бытия ("онтология природы" и "онтология духа")
- дайктическая - у ван Пёрсена дисциплина, основывающаяся не на теоретических рассуждениях, а на непосредственном усмотрении наиболее существенных характеристик бытия


© 2009-2020  lib.ltd.ua