Веб-бібліотека

Павелків Р.В. Загальна психологія:

Загальні проблеми психології. Предмет та завдання загальної психології. Предмет загальної психології. Рефлекторний характер психіки. Завдання сучасної психології. Сучасна психологія та її місце в системі наук. Галузі психології. Методи психології. Загальна характеристика методів психологічного дослідження. Організаційні методи. Метод спостереження. Метод експерименту. Метод аналізу продуктів діяльності. Метод опитування. Тестування. Виникнення та розвиток психіки. Виникнення та розвиток психіки у нижчих тварин. Розвиток психіки у хребетних тварин. Особливості психічної діяльності вищих тварин. Відмінності психіки людини і тварин. Походження та розвиток свідомості людини...

ОНТОГЕНЕЗ

развитие индивида - от зародыша до взрослого состояния. Считается, что онтогенез воспроизводит филогенез (общее развитие вида), так что развитие ребенка (человека) от зародыша, в частности во внугриутробный период развития, воспроизводит все стадии общей эволюции видов, от простой плаценты, через фазы личинки, пресмыкающегося, млекопитающего и т.д., вплоть до стадии человека.


© 2009-2020  lib.ltd.ua