Веб-бібліотека

М'ясоїд П. А. Загальна психологія:

Система понять і категорій психології. Психологія як наука. Становлення психології. Етапи історичного поступу психології. Міфологічний етап. Філософський етап. Науковий етап. Формування засад наукової психології. Напрямки психології у XX ст. Психологія у пошуках свого предмета. Психологія як система знань. Психологія серед інших наук. Методологічні принципи психології. Методи психологічного дослідження. Основна проблема психології. Мозок і психіка. Буття і свідомість. Людина і світ. Розвиток психіки. Психіка у філогенезі та історіогенезі. Типи і форми поведінки організмів. Стадії розвитку психіки. Виникнення первісної свідомості. Онтогенез психіки. Психічний розвиток на рівні організму. Психічний розвиток на рівні індивіда...

Одновременность

- понятие, существующее только в классическом ньютоновом мире, в котором абсолютизированы время и пространство, а потому все (факты, явления, процессы, события и т. д.) происходящее в данный момент в пространственно разделенных точках - одновременно; данное свойство событий отсутствует в релятивистском мире Эйнштейна - Минковского, в котором время неразрывно с пространством. (См. также Мировая линия, мир Минковского).


© 2009-2020  lib.ltd.ua