Веб-бібліотека

Запольський А. К., Салюк А. І. Основи екології:

Прикладні аспекти екології як науки. Визначення межі і методи екології. Короткий історичний нарис розвитку екології. Розділи і тематика екології та зв'язок її з іншими науками. Охорона навколишнього природного середовища як розділ екології. Екологічний стан в Україні. Екологічні проблеми сучасності. Кодекс екологічної етики спеціаліста. Всесвіт, Земля і біосфера. Всесвіт і Земля. Природне середовище. Еволюція біосфери. Еволюція людини. Еволюція антропогенної діяльності та взаємовідносин людини з біосферою. Ноосфера. Природні ресурси. Класифікація природних ресурсів. Вода. Атмосферне повітря. Енергія. Сировина. Ґрунти. Клімат. Простір для життя. Продовольство. Генетичний фонд та надбання людського інтелекту...

ОДИН

(Сканд.) Бог сражений, древнегерманский Саваоф, то же, что
скандинавский Уодан. В "Эдде" он великий герой и один из
создателей человека. В древнем Риме он считался тем же, что и
Гермес или Меркурий (Будха), и поэтому современный Ориентализм
(сэр У. Джоунс) спутал его с Буддой. В пантеоне скандинавов он -
"отец богов" и божественная мудрость, и как таковой он конечно же
есть Гермес или творящая мудрость. При сотворении первого
человека из деревьев - Аск (ясень) и Эмбла (ольха черная) - Один
или Уодан наделил его жизнью и душой, Хонир - разумом, а Лодур -
формой и цветом.


© 2009-2020  lib.ltd.ua