Веб-бібліотека

Цюрупа М.В., Ясинська B.C. Основи сучасної політології:

Становлення предмету політології - історико-наукові методологічні проблеми. Політологія в структурі політичного знання. Політологія як наука і навчальна дисципліна. Політологія - інтегральна соціальна наука і навчальна дисципліна. Методологічні засади, категорії та принципи політології. Основні парадигми політичного мислення. Функції політології. її соціальна роль у формуванні політичної культури керівника і громадянина. Основні етапи становлення і розвитку політичних поглядів і концепцій (доктрин). Протополічні погляди у країнах Стародавнього Сходу. Політичні ідеї та погляди представників класичної античної науки. З.Теологічні парадигми політичного мислення у епоху Середньовіччя...

ОБЫДЕННОЕ ЗНАНИЕ

знание, полученное в повседневной жизни, которое обладает следующими особенностями: 1) субъектом знания являются широкие массы людей, а его  объектом - явления жизненного опыта и трудовой деятельности;  2)  в  качестве  методов  выступает  непосредственная  жизненная практика; 3) содержание знания не проникает в сущность; 4) знание выражается естественным языком и описывает практические действия человека.


© 2009-2020  lib.ltd.ua