Веб-бібліотека

Рутинський М. Й., Стецюк О. В. Музеєзнавство:

Основи музеєзнавства. Музейні установи в системі освіти, культури і туризму. Музеєзнавство як наука. Об'єкт, предмет та структура науки. Історія розвитку музейної справи в Україні. Класифікація музеїв України. Основні напрями роботи музеїв. Фондова робота. Експозиційна діяльність. Комерційна та фандрайзингова діяльність. Нові інформаційні технології музейної справи. Ринкові засади музейного менеджменту й маркетингу. Суть та завдання музейного менеджменту. Організація ефективного музейного маркетингу. Налагодження PR-комунікацій між музеєм та суспільством. Організація взаємовигідної співпраці музеїв із туристичними фірмами. Географічно-туристична пам'яткознавча характеристика визначних музеїв України...

Общественно-экономическая формация

/D/Okonomische Gesellschaftsformation; /Е/ Socioeconomic formation; /F/ Formation economigue et sociale; /Еsр./ Formacion economico social.
Категория, отражающая взаимосвязь базисных и надстроечных общественных отношений, первичность первых по отношению ко вторым. В гносеологическом отношении такое деление позволяет отразить специфику причинно - следственных связей в общественной жизни. В наиболее общем виде общественно-экономическую формацию можно определить как общество на определенной ступени исторического развития.


© 2009-2020  lib.ltd.ua