Веб-бібліотека

Луцишин П.В. Теорія міжнародних відносин:

Теоретичні джерела і концептуальні основи міжнародних відносин. Міжнародні відносини в історії соціально-політичної думки. Що таке теорія міжнародних відносин. Сучасні теорії міжнародних відносин. Об'єкт і предмет міжнародних відносин. Поняття і критерії міжнародних відносин. Світова політика. Взаємозв'язок внутрішньої і зовнішньої політики. Предмет міжнародних відноси. Види міжнародних відносин. Історична еволюція об'єкта аналізу. Реальність у міжнародних відносинах. Генеза і розвиток міжнародних відносин. Міжнародні відносини як дисципліна. Фактори формування міжнародних відносин. Класифікація факторів. Умовні фактори. Реалізаційні фактори. Закономірності міжнародних відносин. Про характер законів у сфері міжнародних відносин...

Основи митної справи / За ред. П.В. Пашка: Митна справа в Україні. Історія розвитку митної справи в Україні та створення митних органів. Перші відомості про мито на території сучасної України. Митні порядки на Запорізькій Січі та у гетьманській Україні. Україна в складі Російської імперії. Митна справа в Україні на початку XX ст. Поняття "митна справа". Органи державного регулювання митної справи. Структура митних органів України. Завдання митних органів. Роль та місце митної справи в економічному розвитку України на сучасному етапі. Взаємовідносини митних органів України з іншими органами та особами. Завдання для перевірки знань. Митний контроль. Організація митного контролю. Здійснення митного контролю товарів і предметів, транспортних засобів...

ОБНОВЛЕНЧЕСТВО

- оппоэиц. движение внутри рус. православия на почве недовольства верующих и части духовенства контррсволюц. политикой патриарха Тихона. Начало движения относится к маю 1922, в 1946 перестали существовать последние его очаги. С самого начала О. было неоднородным, разделилось на "Живую церковь", "Церк. возрождение", "Союз общин древлеапостольской церкви" и др. мелкие образования. В период наивысш. подъема (середина 20-х гг.) оно пользовалось поддержкой почти половины правосл. приходов и половины (37 из 73) "правящих" архиереев. Осудив контрреволюционность тихоновщины, обновленцы заявили о политич. поддержке нового, социалистич. общества, демократизировали церк. управление, потребовали пересмотра догматики, этики, литургии и др. сторон религ.-церк. жизни. Новая политич. ориентация об-новлснч. движения отражала требования времени и была с одобрением воспринята верующими и той частью духовенства, особенно приходского, к-рая приняла социалистич. революцию. О. во многом впервые сформулировало те принципы функционирования религии и церкви в условиях социализма, к-рые затем станет разрабатывать и практиковать преодолевшая обновленч. раскол Рус. правосл. церковь.


© 2009-2020  lib.ltd.ua