Веб-бібліотека

Остапчук М.В., Рибак А.І. Система технологій (за видами діяльності):

Промисловість України. Загальна характеристика промисловості. Одиниці виміру фізичних величин, фізичні властивості матеріалів і робочих агентів. Властивості сировини, кінцевих продуктів і робочих агентів. Теоретичні засади технології. Основні технологічні поняття та визначення. Класифікація технологічних процесів та апаратів технології. Фізико-хімічні та біохімічні закономірності в технології. Закони зберігання маси та енергії в умовах рівноваги систем. Кінетика технологічних процесів. Технологічні закономірності технології. Використання законів фундаментальних наук в технології. Принципи ресурсо- та енергозбереження в технології. Принцип інтенсифікації процесів...

ОБМАН ЧУВСТВ

- ложное истолкование восприятий, которое имеет место при особых (субъективных или объективных) условиях. Анормальными формами обмана чувств являются некоторые иллюзии и галлюцинация. Обманы чувств, которые остаются в рамках "нормы", отчасти обусловлены нормальной структурой и функциями органов чувств, а отчасти - своеобразием чувственного поля (см. Поле).


© 2009-2020  lib.ltd.ua