Веб-бібліотека

Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень:

Історія становлення та розвитку науки. Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження. Етапи становлення і розвитку науки. Поняття, цілі і функції науки. Структурні елементи науки, їх характеристика. Наука як система знань. Наукознавство як система знань. Класифікація наук. Основні риси працівника науки. Організація науково-дослідної роботи в Україні. Організаційна структура науки. Пріоритетні напрями розвитку науки в Україні. Система підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів. Науково-дослідна робота студентів. Основи методології науково-дослідної діяльності. Поняття методології та методики наукових досліджень. Методологія теоретичних досліджень...

ОБИТАТЕЛИ

(на Пороге). Термин, придуманный Бульвером Литтоном в
"Занони"; но в Оккультизме слово "Обитатель" есть оккультное
определение, употреблявшееся изучающими много веков тому назад, и
относящееся к определенным вредоносным астральным Двойникам
умерших личностей.


© 2009-2020  lib.ltd.ua