Веб-бібліотека

Калінін Ю.А. Релігієзнавство:

Основні релігієзнавчі концепції та їхня загальна характеристика. Матеріалістична концепція релігії. Марксистська релігієзнавча концепція. Об'єктивно-ідеалістична концепція релігії. Суб'єктивно-ідеалістична концепція релігії. Натуралістична концепція релігії. Соціологічна концепція релігії. Релігія як суспільне явище і складова частина духовної культури. Сутність і походження релігії. Релігія як сфера духовної культури, її елементи і структура. Функції релігії та її роль у житті суспільства. Релігії світу. Родоплемінні культи. Магія. Фетишизм. Анімізм. Тотемізм. Землеробські культи. Шаманізм. Ранні національні релігії. Релігія Стародавнього Єгипту...

ОБЪЕКТИВИЗМ

(от лат. objectivus - предметный) - направление в эпистемологии, считающее возможным постижение в процессе познания реальных предметов, их свойств и отношений; иногда - объективный идеализм (см.: Идеализм); в этике, эстетике - т.зр., что человеческий ум способен познавать объективные ценности и предписания; противоположность субъективизму, психологизму, индивидуализму и т.п.; ориентация познания на воздержание от социально-критических оценок, суждений о целях и ценностях.


© 2009-2020  lib.ltd.ua