Веб-бібліотека

Греченко В. А. та ін. Історія світової та української культури:

Феномен культури. Історія світової культури. Культура первісного суспільства. Культура цивілізацій Стародавнього Сходу. Антична культура. Культура Середньовіччя: Європа, Візантія, ісламський світ. Культура Відродження і Реформації. Культура Нового часу. Європейська культура XIX ст. Культура XX ст. Історія української культури. Культура на українських землях у найдавніші часи. Культура Київської Русі. Культура України у XIV - першій половині XVII ст. Розвиток культури у другій половині XVII - XVIII ст. Українське національно-культурне відродження (кінець XVIII- початок XX ст.). Новітня українська культура...

НИКУЛИНСКИЙ Семён Романович

(р. 2.4,1919, Кременчуг), сов. историк науки и философ, чл.-корр. АН СССР (1968). Чл. КПСС с 1939. Окончил филос. ф-т МГУ (1949). С 1952 науч. сотрудник, с 1963 зам. директора, с 1974 директор Ин-та истории естествознания и техники АН СССР. Осн. работы по истории эволюц. теории, общим проблемам биологии и истории философии в России 1-й пол. 19 в., по филос. вопросам естествознания, науковедению.


© 2009-2020  lib.ltd.ua