Веб-бібліотека

Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Від античності до початку XIX ст:

Антична література. Основні риси античної літератури. Давньогрецька міфологія. Гомерів епос. Лірика ранньої класики. Афінська трагедія. Давня аттична комедія. Греко-римський еллінізм. Література доби Августа. Література пізньої античності і початку середніх віків. Література середніх віків. Література раннього середньовіччя. Література високого середньовіччя. Данте Аліг'єрі. Література Відродження. Відродження в Італії. Відродження у Франції. Відродження в Німеччині і Нідерландах. Відродження в Англії. Вільям Шекспір. Відродження в Іспанії і Португалії. Література XVII століття. Естетика і поетика літератури Бароко. Творчість письменників Бароко. Класицизм у французькій літературі...

НИКОЛАЙ ОРЕЗМСКИЙ

(Nikolaus d&Oresme) (род. ок. 1320, Орезм - ум. 11 июля 1382, Лизье) - франц. математик, физик, астроном, философ и экономист. В Париже Николай Орезмский был воспитателем франц. короля Карла V, а с 1377 стал епископом в Лизье. Является одним из наиболее выдающихся предшественников современной науки. Он был последователем скептицизма и критицизма Уильяма Оккама, выступал против астрономической теоряи Аристотеля. Идее о вращении Земли вокруг своей оси он придал такую определенность, какой она не имела ни у кого до Коперника; еще до Галилея он сформулировал закон свободного падения и до Декарта - осн. законы аналитической геометрии. Его труд "О происхождении, сущности и обращении денег" позволяет считать его родоначальником современной политэкономии. Николай Орезмский боролся против широко распространенной в ту эпоху астрологии и суеверий.


© 2009-2020  lib.ltd.ua