Веб-бібліотека

Архівознавство / За ред. Я. С. Калакури:

Архівознавство як наукова система і навчальна дисципліна. Предмет, об'єкт і методи архівознавства. Зв'язок архівознавства з іншими науками та навчальними дисциплінами. Джерельна база та історіографія архівознавства. Історія архівної справи в Україні. Початок архівів в Україні. Центри зосередження писемних матеріалів у Київській Русі та Галицько-Волинській державі. Архіви литовсько-польської доби (XV ст. - перша половина XVII ст.). Архіви та архівна справа козацько-гетьманської України (середина XVH-XVIII ст.). Архіви та архівна справа в Україні кінця XVIH-XIX ст. Архіви України в контексті проектів архівних реформ у Росії XIX - початку XX ст. Архіви та архівна справа доби Української революції...

Адорно Т. Теорія естетики: Теорія естетики. Мистецтво, суспільство, естетика. Втрата самоочевидності мистецтва - Проти питання про походження - Правдивий зміст і життя художніх творів - Про відносини мистецтва і суспільства - Критика психоаналітичної теорії мистецтва - Теорії мистецтва Канта і Фройда - "Насолода від мистецтва" - Естетичний гедонізм і щастя пізнання. Ситуація. Дезінтеграція матеріалу - Деестетизація мистецтва, критика індустрії культури - Мова страждання - Нове і його історія філософії. Проблема інваріантності; експеримент - Захист измів - Ізми як секуляризовані школи - Робленість і випадок; модерн і якість - "Друга рефлексія" - Нове і тривалість діалектика інтеграції і "суб'єктивна точка" - Нове, утопія і негативність...

НЕСТЯЖАТЕЛЬСТВО

- религ.-политич. течение в России кон. 15 в.-нач. 16 в., приверженцы к-рого выступили с требованием отказа церкви от "стяжания" (т. е. от приобретения земельных и иму-ществ. ценностей) как противоречащего еванг. идеалам и наносящего ущерб авторитету церкви. Идейное обоснование этого требования содержалось в трудах Нила Сор-ского, Вассиана Патрикеева, старца Артемия и др. Так, в "Монастырском уставе" Нил Сорский утверждал, что приобретение собственности несовместимо с монаш. обетом, обязывающим к отречению от всего мирского, строгому, аскетич. образу жизни, личному труду как источнику существования. Его ученик Вассиан Косой выступил за конфискацию монастыр. земель и образование земельного фонда для надела мелких и средних феодалов. Н. отвечало интересам крупного боярства и удельных князей, стремившихся сохранить свои владения, а потребность великокняжеской власти в земле для дворянства удовлетворить за счет секуляризации церк. земель. Против Н. выступили осифлянс во главе с Иосифом Волоцким, убедившие Ивана Ш отказаться от поддержки нестяжателей как противников политики усиления великокняжеской власти. Собор 1503 осудил Н. и высказался за сохранение церк. земельной собственности. Однако борьба нестяжателей с осифлянами не прекратилась. Лишь на церк. соборе 1531 Н. потерпело окончат, поражение. Н. оказало значит, влияние на формирование антифсод. еретич. движений 16 в.


© 2009-2020  lib.ltd.ua