Веб-бібліотека

Савченко О.Я. Дидактика початкової школи:

Предмет і завдання дидактики. Предмет і функції дидактики, становлення дидактики як науки. Зв'язок дидактики з іншими науками. Завдання сучасної дидактики початкового навчання. Види і методи дидактичних досліджень. Зміст початкової освіти. Поняття про зміст освіти. Реформування змісту початкової освіти. Навчальні плани і програми для початкових шкіл. Підручники для початкової школи. Процес навчання. Вікова характеристика готовності дітей до шкільного навчання. Сутність процесу навчання. Принципи і правила навчання. Етапи навчального процесу. Організація диференційованого навчання. Контроль та оцінка результатів навчання. Взаємозв'язок навчання і розвитку учнів. Рушійні сили розвитку дитини...

Научные революции

- периодически происходящие в науке глубинные концептуальные перестройки, приводящие к смене теоретических представлений, методов и норм научного исследования. Примерами крупных Н. р., существенно изменявших исторический облик науки, являются разработка Н. Коперником гелиоцентрических представлений в астрономии  взамен геоцентрических, создание И. Ньютоном и Г. Лейбницем основ дифференциального  и интегрального исчисления, развитие Ч. Дарвином эволюционной теории в биологии, открытие Д. Менделеевым периодического закона в химии и создание периодической системы химических элементов и др.


© 2009-2020  lib.ltd.ua