Веб-бібліотека

Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови:

Поняття й категорії стилістики. Офіційно-діловий стиль. Науковий стиль. Публіцистичний стиль. Художній стиль. Розмовний стиль. Норми сучасної української літературної мови. Лексичні засоби стилістики. Стилістична диференціація української лексики. Стилістичне використання багатозначності. Тропи. Стилістичні можливості омонімії. Паронімія як стилістичний засіб і як вада тексту. Використання синонімії в різних стилях мови. Стилістичне використання антонімів. Лексика іншомовного походження в стилістичному плані. Номінативні та стилістичні функції неологізмів. Застаріла лексика зі стилістичного погляду. Терміни в різних стилях мови. Мовні й стилістичні функції професіоналізмів, жаргонізмів та арготизмів...

НАСНАС

- чудовища (в "Искушениисвятого Антония" Г. Флобера они называются "ниснами"), у которых "всего один глаз, одна щека, одна рука, одна нога, половина туловища, половина сердца". Лейн в первом томе "Тысячи и одной почи" (1839) указывал, что наснаса считают плодом союза шикка - демонического существа, разделенного продольно,  - и человека. Наснас, согласно Леину, похож на "половину человека - у него половина головы. половина туловища, одпа рука, одна нога, на которой он весьма проворно скачет. Он обитает в лесах и в пустынных местностях Йемена и Хадрамаута и паделен даром речи. У одной породы наснасов лицо находится на груди, как у блеммий, а хвост, как у овцы. Мясо их пежпо и потому весьма ценится. У другой породы наснасов крылья летучей мыши, обитают они па острове Раидж па побережье Южного моря". Источ.: Борхес X. Л. Бестиарий: Книга вымышленных существ. М., 2000.


© 2009-2020  lib.ltd.ua