Веб-бібліотека

Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи:

Психологія вищої школи, її предмет, завдання та методи. Криза освіти. Основні напрями реформування вищої освіти та науки у XXI столітті. Предмет і основні категорії психології вищої школи як нової галузі психологічної науки. Завдання психології вищої школи на сучасному етапі реформування вищої освіти в Україні. Зв'язок психології вищої школи з іншими науками. Методологія і принципи психологічного дослідження. Класифікація методів збору та інтерпретації емпіричних психологічних фактів. Поняття про методику психологічного дослідження. Дослідницькі вміння. Етика дослідника. Загальна психологічна характеристика студентського віку. Психологічна характеристика студентства як періоду пізньої юності або ранньої дорослості...

НАШЛЕМНИК

- геральдическая фигура, выходящая из короны, венчающей шлем. Согласно геральдическим правилам, нашлемниками могут быть фигуры, тождественные расположенным в щите, части этих фигур и даже иные фигуры. Например, используются рука с мечом, лев или орел. В русских гербах часто изображаются три страусовых пера и два крыла. Источ.: Леонтьева Г. А. Палеография, хронология, археография, геральдика. М., 2000; Шепелев Л. Е. Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. Л., 1991.


© 2009-2020  lib.ltd.ua