Веб-бібліотека

Політологія / За ред. Кремень В. Г., Горлача М. І:

Що і як вивчає наука про політику. Політика - соціальне явище. Предмет та метод науки про політику. Становлення та розвиток політичних знань. Політичні ідеї Стародавнього Світу. Політичні вчення в Середньовіччі. Проблеми теорії політики в епоху Відродження. Політичні вчення в XVI -XVII ст. Розвиток політичної думки в XVIII ст. Політична думка в Європі, Росії кінець XVIII - XIX ст. Сучасні політичні вчення Заходу. Формування політичної думки в Україні. Джерела політичних знань. Основні напрями і тенденції розвитку суспільно-політичної думки в XIX - початку XX ст...

НАНТСКИЙ ЭДИКТ

- указ, изданный франц. королем Генрихом IV Бурбоном в 1598; явился своего рода завершением религ. войн во Франции между католиками и протестантами (гугенотами). Н. э. предоставлял гугенотам свободу вероисповедания и ряд гражд. прав, к-рых они ранее были лишены. Он вызвал сопротивление католич. духовенства и провинц. парламентов, находившихся в руках церкви. Был отменен королем Людовиком XIV в 1685.


© 2009-2020  lib.ltd.ua