Веб-бібліотека

Причепій Є. М. та ін. Філософія:

Сутність філософії та її роль у суспільстві. Світогляд, його структура і функції. Типи світоглядів. Поняття "філософія". Предмет філософії. Соціальні умови формування в філософії. Духовні джерела філософії. Філософські проблеми та дисципліни. Специфіка філософського знання. Філософські методи. Функції філософії. Історичні типи філософії. Методологічні проблеми історії філософії. Предмет історії філософії. Історія філософії та філософія історії. Методи історико-філософського аналізу. Західна та східна моделі (парадигми) філософії. Філософія в Давніх Індії, Китаї та Греції. Давньоіндійська філософія. Давня китайська філософія. Філософія Давньої Греції. Філософія Середньовіччя та Відродження. Філософія Середньовіччя...

МУТАЗИЛИТЫ

(араб., букв. - обособившиеся) - приверженцы мусульм. теологии рационалистич. направления, зародившейся в Араб. халифате в 8-9 вв. Основоположником мутазилизма считается Василь ибн Ата (699-748). Осн. положения учения М. - единобожие и справедливость. Под единобожием М. понимали отрицание атрибутов бога, отличных от его сущности, недопустимость антропоморфных представлений о нем, невозможность лицезреть бога. М. отрицали догмат об извечности Корана, рассматривая его лишь как одно из творений Аллаха, вели борьбу со сторонниками учения о предопределении.


© 2009-2020  lib.ltd.ua