Веб-бібліотека

Українське народознавство / За ред. С. П. Павлюка:

Предмет і завдання етнографії. Походження українського народу. Етнічна територія України. Етнографічне районування України. Етнічний склад населення й сучасні етнічні процеси в Україні. Світоглядні уявлення та вірування. Людина. Доля. Душа. Демонологія. Довколишній світ. Релігія в житті українського народу. Передхристиянські вірування наших предків. Християнізація духовного життя українського народу. Етнічні архетипи в релігійному житті українців. Звичаї та обряди. Календарно-побутова обрядовість: етапи формування. Обрядовість зимового циклу. Обрядовість весняного циклу. Літні звичаї та обряди. Осінні звичаї та обряди. Народні знання. Народний календар. Космогонія і астрономія. Метеорологія...

МУРАВЕЙ

- символ прилежания, скромности и бережливости. Недаром существует поговорка: "трудится, как муравей". У христиан считалось, что муравей питается зернами пшеницы, отделяя их "от плевел", и поэтому он символизировал образ мудреца, который достигает мудрости, отделяя истинное учение от ложного. Муравей является любимым героем японских сказок. А у африканского племени бете божественный муравей Кпакпаньинидьепо воплощает человеческую совесть. Источ.: Фоли Дж. Энциклопедия знаков и символов. М., 1994. С. 280; Шейнина Е. Я. Энциклопедия символов. М., 2001.


© 2009-2020  lib.ltd.ua