Веб-бібліотека

Горгашич В. О. Морфологія української мови:

Поняття про граматику. Граматичне значення. Граматична форма. Граматична категорія. Об'єкт і предмет морфології. Частини мови і принципи їх класифікації. Система частин мови за В. Виноградовим. Проблема поділу слів на частини мови в сучасному мовознавстві. Самостійні частини мови. Іменник. Загальна характеристика іменника як частини мови. Лексико-граматичні розряди іменників. Іменники конкретні і абстрактні. Іменники загальні і власні. Іменники предметні і речовинні. Іменники збірні і одиничні. Морфологічні ознаки іменника. Категорія істот і неістот. Категорія роду іменника. Засоби вираження категорії роду. Граматичний і семантико-граматичний рід іменників. Класифікація іменників за родами. Рід абревіатур...

МОРАЛЬНОСТЬ

(от лат. moralitas нравственность) - по Канту, действие только тогда обладает моральностью, когда оно не просто соответствует нравственному закону, а само вытекает из идеи долга. Моральный- относящийся к морали, соответствующий морали, нравственный, а также (особенно у французов и англичан) противоположность физического, т.е. духовное.


© 2009-2020  lib.ltd.ua