Веб-бібліотека

Бойко О.Д. Історія України:

Ще одне прочитання історії. первісне суспільство і перші державні утворення на території України. Початок формування людської цивілізації на території України. Скіфо-сарматська доба. Античні міста-держави Північного Причорномор'я. Східні слов'яни у VI-XI ст. Київська русь. Походження Давньоруської держави. Виникнення і становлення Давньоруської держави (кінець IX - кінець X ст.). Піднесення та розквіт Київської Русі (кінець X - середина ХІ ст.). Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI - середина XIII ст.). Монгольська навала та встановлення золотоординського іга. Політичний устрій. Соціально-економічний розвиток. Етнічний розвиток. Схрещення Русі. Характерні риси та особливості розвитку культури Київської Русі...

МОР Томас

(1478-1535) - англ. гуманист. гос. деятель, создатель первого светского варианта уто-пич. социализма. Обвинен в гос. измене и казнен. В соч. "Утопия" (1516) М. изобразил идеал, об-во, где нет классов и части, собственности. Оно основано на принципах всеобщего труда, демократии и гуманности, целью его является свободное развитие личности как залог всеобщего блага. С позиций возрожденч. гуманизма критиковал схоластику, католич. духовенство, религ. насилие, видя в последнем угрозу гуманистич. культуре. Одним из первых отстаивал веротерпимость.


© 2009-2020  lib.ltd.ua