Веб-бібліотека

Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Від античності до початку XIX ст:

Антична література. Основні риси античної літератури. Давньогрецька міфологія. Гомерів епос. Лірика ранньої класики. Афінська трагедія. Давня аттична комедія. Греко-римський еллінізм. Література доби Августа. Література пізньої античності і початку середніх віків. Література середніх віків. Література раннього середньовіччя. Література високого середньовіччя. Данте Аліг'єрі. Література Відродження. Відродження в Італії. Відродження у Франції. Відродження в Німеччині і Нідерландах. Відродження в Англії. Вільям Шекспір. Відродження в Іспанії і Португалії. Література XVII століття. Естетика і поетика літератури Бароко. Творчість письменників Бароко. Класицизм у французькій літературі...

Монотеизм

(от греч. monos - единственный theos - Бог) - учение о едином персонофицированном Боге. Мо-нотеическими в сторогом смысле слова являются иудаизм и ислам, а в широком смысле и христианство, поскольку толкует о триединстве Бога: Боге-отце, Боге-Сыне и Боге-Святом духе.


© 2009-2020  lib.ltd.ua