Веб-бібліотека

Ярошовець В.І. Історія філософії:

Методологічна рефлексія історико-філософського процесу. Філософія та історія філософії: методологічні підходи до історико-філософської науки. Морально-гуманістичні параметри у світоглядному горизонті української філософії. Світоглядно-гуманістична парадигма у сучасній філософії (постмодерний вимір). Тенденції розвитку світової філософії. «Суміш реальностей» у філософському доробку Е. Дюркгейма. «Самотній голос людини» у філософії Г. Марселя. «Негативна діалектика» Т. Адорно. Структуралізм та постструктуралізм: К. Леві-Стросс та М. Фуко. Трансцендентальний емпіризм Ж. Дельоза. Реконструкція та деконструктивізм (Ж. Дерріда). Концепція метанаративів Ж.-Ф. Ліотара. Американський постмодернізм (Ф. Джеймісон). Італійський постмодернізм...

Молодежь и студенчество

- часть общества, отличающаяся тем, что:
- занимается развитием своего собственного интеллекта;
- готовится к будущей деятельности в обществе;
- пробует себя в отдельных видах деятельности;
- еще мало знает, но уже плохо владеет аппаратом "разум";
- меняет собственное качество, переходя из режима "изучения мира" в режим "преобразования мира".
Ассоциативный блок.
"Как хорошо быть молодым и независимо держаться".


© 2009-2020  lib.ltd.ua