Веб-бібліотека

Аболіна Т. Г. Етика:

Предмет і завдання етики. Етика як філософська теорія моральності. Предмет етики й особливості етичних знань. Актуальні проблеми етики та їх значення для розв'язання загальнолюдських проблем. Основні етапи й напрями розвитку етики. Періодизація історії етики. Етична проблематика марксистської філософії. Основні лінії розвитку вітчизняної етичної думки. Типологізація етичної думки. Походження та історичний розвиток моралі. Значення філософсько-етичного дослідження процесу походження та розвитку моралі для духовно-морального самовизначення людини. Особливості морального життя в умовах первісно-родової общини. Історичне виділення моралі у сферу вільного вибору особистості між добром і злом...

МОЛЕШОТТ Якоб

(9.8.1822, Хертогенбос, Нидерланды -20.5.1893, Рим), нем. философ и физиолог, представитель вульгарного материализма. М. фактически отождествлял философию с естествознанием, а в мышлении видел лишь физиологич. механизм. По М., все психологич. и духовные процессы имеют физиологнч. природу и зависят, в частности, от характера пищи. Взгляды М. были подвергнуты критике Л. Фейербахом, К. Марксом и Ф. Энгельсом.


© 2009-2020  lib.ltd.ua