Веб-бібліотека

Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Юридична психологія: Академічний курс:

Вступ до юридичної психології. Юридична психологія як наука. Предмет юридичної психології. Система юридичної психології. Зв'язок юридичної психології з іншими науками. Методи юридичної психології. Пізнавальна функція методів юридичної психології. Система методів юридичної психології. Використання методу тестування в юридичній практиці. Правомірність і допустимість методів психологічного впливу в кримінальному судочинстві. Історія юридичної психології. Передумови застосування психологічних знань у судочинстві. Розвиток і становлення юридичної психології. Природничонаукові основи юридичної психології. Психологічний аналіз діяльності людини. Емоційно-вольові процеси і стани...

Лубський В.І. Релігієзнавство: Релігієзнавство як наука. Релігія як предмет дослідження та структура сучасних релігій. Основні теорії походження релігії. Філософія релігії. Психологія релігії. Соціологія релігії. Визначення релігії. Футурологія релігії. Характеристика релігій світу. Релігії народів Малої Азії і Східного Середземномор'я. Хеттська релігія. Фрігійська релігія. Сирійсько-фінікійська релігія. Халдейська релігія. Іудаїзм. Релігії Індії. Ведична релігія. Брахманізм. Індуїзм. Релігії Китаю. Конфуціанство. Даосизм. Синтоїзм. Зороастризм. Джайнізм. Сикхізм. Брахманізм. Релігія античного світу. Світові релігії. Буддизм. Загальна характеристика священних книг іудаїзму, буддизму, індуїзму і зороастризму. Християнство. Християнське віровчення...

МНОГОЗНАЧНАЯ ЛОГИКА

- множество логических систем, в которых область истинностных значений высказываний состоит из более чем двух значений. В этом отношении многозначная логика выступает как обобщение классической двузначной логики, которая ограничила область истинностных значений только двумя значениями (истина и ложь). Первые системы многозначной логики (трехзначной логики) были построены Лукасевичем и Рейхенбахом. Впоследствии были построены системы логики с бесконечным числом истинностных значений. Во всех системах многозначной логики выполняются закон тождества и закон противоречия, однако закон исключенного третьего здесь уже не действует. В системах логики с п значений истинности вводится закон исключенного (п 1), а в системах бесконечнозначных логик не действует даже обобщенный закон исключенного третьего, поскольку он не имеет смысла в таких системах по определению. Примером бесконечнозначных логик может служить вероятностная логика Рейхенбаха, в которой основная логическая функция p(h, e) интерпретируется как степень истинности гипотезы (h) на основе данных (е) и может принимать бесконечное число значений истинности в интервале {0,1}, включая крайние значения. (См. логика, математическая логика, истинностные значения).


© 2009-2020  lib.ltd.ua