Веб-бібліотека

Москаленко, Л. В. та ін. Масова комунікація:

Концепції масової комунікації. Світовий інформаційний простір і демократичне суспільство. Проблеми становлення інформаційного суспільства. Ера інформації і гуманістична парадигма трансформації сучасного соціального знання. Соціологічні теорії розвитку мас медіа. Масова комунікація і суспільство. Соціальне функціонування журналістики. ЗМІ у соцієнтальних системах суспільства. Журналістика і духовність суспільства. ЗМІ і національна ідея. Результативність масово-інформаційної діяльності. Свобода преси: теорія і практика. Правові основи функціонування мас медіа. Законодавче поле діяльності українських мас медіа. Громадський контроль за діяльністю засобів масової комунікації. Самоконтроль у ЗМІ...

МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ

- термин, к-рый применяется по отношению к буддизму, христианству, исламу. М. р. появились в эпохи великих историч. поворотов, перехода от одной обществ.-экономич. формации к другой. М. р. формировались в условиях складывания "мир. империй", когда обнаруживалась "потребность дополнить мировую империю мировой религией" (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 313). М. р. свойственны прозелитизм, пропагандист, активность, их проповедь носит межэт-нич. и космополитич. характер. В них нашла иллюзорное выражение идея равенства всех людей, что и обусловило их широкое распространение. В конкр. историч. условиях различные направления М. р. со временем приобрели этннч. окраску.


© 2009-2020  lib.ltd.ua