Веб-бібліотека

Адорно Т. Теорія естетики:

Теорія естетики. Мистецтво, суспільство, естетика. Втрата самоочевидності мистецтва - Проти питання про походження - Правдивий зміст і життя художніх творів - Про відносини мистецтва і суспільства - Критика психоаналітичної теорії мистецтва - Теорії мистецтва Канта і Фройда - "Насолода від мистецтва" - Естетичний гедонізм і щастя пізнання. Ситуація. Дезінтеграція матеріалу - Деестетизація мистецтва, критика індустрії культури - Мова страждання - Нове і його історія філософії. Проблема інваріантності; експеримент - Захист измів - Ізми як секуляризовані школи - Робленість і випадок; модерн і якість - "Друга рефлексія" - Нове і тривалість діалектика інтеграції і "суб'єктивна точка" - Нове, утопія і негативність...

Мигович І.І. Соціальна робота: Чому стає актуальною соціальна робота в Україні. Що таке соціальна робота. Історичні корені й традиції благодійництва. Морально-гуманістичні витоки соціальної роботи. Взаємозв'язок соціальної роботи з іншими галузями суспільної практики. Структура і функції органів соціальної роботи в Україні. Принципи і методи соціальної роботи. Яким має бути соціальний працівник...
Медведєв В. С. Кримінальна психологія: Кримінальна психологія у системі психології та правознавства. Предмет і пріоритетні завдання кримінальної психології. Зв'язок кримінальної психології з іншими науками. Історія розвитку кримінальної психології. Злочинність як кримінально-психологічне явище. Кримінально-психологічна характеристика злочинності. Психологічні особливості окремих видів злочинності. Психологічний механізм злочину. Кримінально-психологічні ознаки злочину. Мотив у психологічному механізмі злочину. Типові криміногенні мотиви. Особистість як суб'єкт злочину. Кримінально-психологічний портрет особистості. Акцентуація характеру та особистості. Типологія особистості як суб'єкта злочину. Психологічні портрети типів злочинної особи...

МИНКОВСКИЙ Герман

(22 июня 1864, с. Алексоты Минскойтуб, ныне Литва - 12 января 1909, Гёттинген) - немецкий математик и физик. Окончил Берлинский университет (1885). Преподавал в Боннском (1883), Кенигсбергском (1894-1895) университетах. В 1896-1902 - профессор Цюрихского технологического института, с 1902 - профессор Гётгингенского университета. Помимо исследований геометрии чисел и математической физики он предложил математическое обоснование теории относительности с помощью теории четырехмерного пространства (пространство Минковского). Он ввел понятия четырехмерного мира событий, инвариантности относительно преобразований Лоренца, мировой линии, состоящей из мировых точек, дав современное изложение специальной теории относительности. Синтез ранее разделенных понятий пространства и времени в единый четырехмерный пространственно-временной континуум с гиперболической метрикой сблизил эту теорию с геометрией Лобачевского. Цель Минковского - найти замену для абсолютного пространства и времени, отвергнутых А. Эйнштейном, что он и сделал, выдвинув понятие "абсолютного мира", позднее понятого как пространство-время. "Отныне пространство само по себе и время само по себе должны обратиться в фикции, и лишь некоторый вид соединения обоих должен еще сохранить самостоятельность" (Принцип относительности. Л. - М., 1935, с. 181). Интерпретация пространственно-временного континуума как абсолютного мира была развита позднее в теории эмерджентной эволюции С. Александером, согласно которому "реально существует Пространство-Время, континуум точек-моментов или чистых событий" (Alexander S. Space, Time and Deity L., 1920, p. 48). Концепция Минковского оказала влияние и на философскую интерпретацию принципа относительности А Уайтхедом. В последние годы Минковский развивал релятивистский вариант закона тяготения и пытался построить релятивистски-инвариантную электродинамику движущихся тел. Соч.: Пространство и время. - В кн.: Принцип относительности. М" 1973; Основные уравнения электромагнитных процессов в движущихся телах. - В кн.: Эйнштейновский сборник. 1978 - 1979. M., 1983, с. 5 - 63; Вывод основных уравнений для электромагнитных процессов в движущихся телах с точки зрения теории электронов. - В кн.: Эйнштейновский сборник. 1978-1979. M., 1983, с. 64-91; Gesammelte Abhandlungen, Bd. 1 - 2, Hrsg. D. Hilbert. Leipzig, 1911, переиздание 1967. Лит.: УитроуДж. Естественная философия времени. М., 1964; ЮнбаумА. Философские проблемы пространства и времени. М., 1969; Математика XIX века. М., 1978, с. 143 - 147; Физика Х1Х-ХХ столетия в общенаучном и социокультурном контекстах. М., 1997; Hanceck H. Development of the Minkowski geometry of numbers. N. Y, I939.
А. П. Огурцов


© 2009-2020  lib.ltd.ua