Веб-бібліотека

Максименко С.Д. Загальна психологія:

Вступ до психології. Предмет психології. Предмет психології та її завдання. Рефлекторна природа психіки. Психіка і свідомість. Основні галузі психологічних знань. Зв'язок психології з іншими науками. Основні напрями в сучасній психології. Методи психології. Основні вимоги до методів психології. Основні методи психології. Спостереження, експеримент. Додаткові методи: тест, опитування, бесіда, аналіз продуктів діяльності, узагальнення незалежних характеристик, самооцінка. Кількісний та якісний аналізи дослідження психічних явищ. Розвиток психіки і свідомості. Виникнення та розвиток психіки. Розвиток механізмів психічної діяльності. Розвиток психіки на різних етапах еволюції тваринного світу...

МИЛЕ (MILHAUD) Гастон

(род. 1858, Нимс - ум. 1918, Париж) - франц. философ. Примыкал к Ренувье, к его теории достоверности, находился также под влиянием Канта и подчеркивал суверенность духа в научном процессе созидания. Осн. произв.: "Essai sur les conditions et les limites de la certitude logique", 1894; "Le rational", 1898; "Etudes sur la pensee scientifique", 1906.


© 2009-2020  lib.ltd.ua