Веб-бібліотека

Федорченко В.К. та ін. Історія екскурсійної діяльності в Україні:

Зародження екскурсійної діяльності на українських землях (друга половина XIX - початок XX ст.). Виникнення і розвиток освітянських екскурсій. Екскурсійна діяльність наукових товариств. Перше бюро подорожей та екскурсій. Екскурсійна діяльність у період Української революції (1917-1920 pp.). Підготовка кадрів екскурсоводів у дорадянський період. Екскурсійна діяльність в Україні в 20-30-х роках XX століття. Створення та розвиток системи екскурсійних закладів. Діяльність системи екскурсійних закладів. Екскурсійна діяльність навчальних закладів. Екскурсійна діяльність наукових установ. Екскурсія як засіб ідейно-політичного виховання в Радянській Україні...

Методы теоретического познания

Аксиоматический метод это способ построения научной теории на основе аксиом, из которых чисто логическим путем выводятся теоретические положения (теоремы, законы, методы и др.). Гипотетико-дедуктивный метод построения теории заключается в формировании гипотез, объясняющих исследуемое явление, дедуктивном выводе из этих гипотез логических следствий и последующей проверке этих следствий путем сопоставления с фактами (данными эксперимента).


© 2009-2020  lib.ltd.ua