Веб-бібліотека

Освітні технології / За ред. О. М. Пєхоти:

Технологічний підхід в освіті. Особистісно орієнтована освіта і технології. Вальдорфська педагогіка. Технологія саморозвитку. Технологія організації групової навчальної діяльності школярів. Технології розвивального навчання. Технології формування творчої особистості. Технологія навчання як дослідження. Проектна технологія. Нові інформаційні технології навчання. Технологія колективного творчого виховання. Педагогічна технологія "створення ситуації успіху". Сугестивна технологія. Аналіз образу - персонажа епічного твору: педагогічна технологія. Індивідуальність учителя і освітні технології...

МЕТАКРИТИКА

(от греч. meta между, после, вслед за и kritike - искусство разбирать, судить) - критика критики. В 1799 Гердер опубликовал книгу под названием ("Verstand und Erfahrung, Vernunft und Sprache, eine Metakritik zu Kants Kritik der reinen Vernunft", которая была направлена гл. о. против априоризма Канта и поставила на место "критики разума" физиологию человеческой познавательной способности.


© 2009-2020  lib.ltd.ua