Веб-бібліотека

Адорно Т. Теорія естетики:

Теорія естетики. Мистецтво, суспільство, естетика. Втрата самоочевидності мистецтва - Проти питання про походження - Правдивий зміст і життя художніх творів - Про відносини мистецтва і суспільства - Критика психоаналітичної теорії мистецтва - Теорії мистецтва Канта і Фройда - "Насолода від мистецтва" - Естетичний гедонізм і щастя пізнання. Ситуація. Дезінтеграція матеріалу - Деестетизація мистецтва, критика індустрії культури - Мова страждання - Нове і його історія філософії. Проблема інваріантності; експеримент - Захист измів - Ізми як секуляризовані школи - Робленість і випадок; модерн і якість - "Друга рефлексія" - Нове і тривалість діалектика інтеграції і "суб'єктивна точка" - Нове, утопія і негативність...

МЕТАФИЛОСОФИЯ

Вспомогательный аппарат, ис- следующий систематически излагаемое или систематически изложенное философское мировоззрение на предмет строгости, сопряженности, доказательности, доказываемости, соответствия уровню интеллектуальных достижений человечества и т. п.
Несистематическое философское мировоззрение практически не нуждается в М., т. к. корректировка такого мировоззрения будет достаточно условной.


© 2009-2020  lib.ltd.ua