Веб-бібліотека

Андрущенко В.П., Михальченко М.Л. Сучасна соціальна філософія:

Суспільство як об'єкт філософського пізнання. предмет соціальної філософії. Історична генеза предмета соціальної філософії в історії філософії. Тріумф і трагедія соціальної філософії марксизму-ленінізму. Діалог на зламі століть: множинність соціально-філософського знання. Виробничі основи життєдіяльності суспільства. Дієва сутність соціального. Проблема побудови теоретичних моделей соціуму. Природні засади історії. Природа і суспільство. Архітектоніка суспільного виробництва. Проблема джерел соціальної динаміки. Конструктивні та динамічні сили науково-технічного прогресу. Людина як суб'єкт історичного процесу. Організаційні основи соціальності. Суспільні відносини...

МЕРУ, Сумеру

(санскр.) - самая высокая гора, центр мироздания в инд., позднее - в будд. мифологии и космологии. М. - место обитания высших богов пантеона и мифологич. существ, вокруг нее вращаются звезды и планеты, с нее стекают на землю реки, вокруг нее расположены населенные живыми существами  материки. М. - объект поклонения в индуизме и буддизме. Н. Л. Жуковская


© 2009-2020  lib.ltd.ua