Веб-бібліотека

Філософія / За ред. І.Ф. Надольного:

Філософія буття і пізнання. Вступ до філософії та основні етапи її історичного розвитку. Філософія. Специфіка філософського осмислення дійсності. Світогляд як духовно-практичний феномен. Філософія, її предмет та функції. Роль філософії у житті суспільства. Історичний розвиток світової філософії. Філософія Стародавньої Індії. Філософія Стародавнього Китаю. Філософія стародавніх Греції і Риму. Середньовічна філософія. Філософія епохи Відродження. Філософія Нового часу. Проблема субстанції у філософії XVII ст. Філософія просвітництва XVIII ст. Німецька класична філософія. Марксистська філософія. Сучасна світова філософія. Некласична філософія кінця XIX - початку XX ст. Психоаналіз і неофрейдизм. Екзистенціальна філософія...

Механицизм

(см. Механика) - мировоззренческий взгляд на мир, выдвинутый в Новое время и объясняющий все явления его явления, в том числе живой природы и общества (см. Материализм, Материя), на основе понятий и методов классической механики. Характеризуется строгим (лапласовским, причинно-следственным) детерминизмом и противостоит телеологии.


© 2009-2020  lib.ltd.ua